islam-fr


SALAT - CORAN


Sourate Ad-Dhuha (93)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

1. Waaldduha

2. Waallayli itha saja

3. Ma wadda'aka rabbuka wama qala

4. Walal-akhiratu khayrun laka mina al-oola

5. Walasawfa yu'teeka rabbuka fatarda

6. Alam yajidka yateeman faawa

7. Wawajadaka dallan fahada

8. Wawajadaka 'a-ilan faaghna

9. Faamma alyateema fala taqhar

10. Waamma alssa-ila fala tanhar

11. Waamma bini'mati rabbika fahaddith


>>94- Ash-Sharh (L'ouverture)